Witamy na stronie internetowej projektu pt: "Wyzwania w edukacji hotelarstwa i turystyki" realizowanego przez partnerów z Polski, Islandii i Grecji w ramach projektów partnerskich Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie".Projekt dotyczy kształcenia na poziomie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku turystyka i rekreacja. Grupa partnerska projektu utworzona została przez przedstawicieli Wyższej Uczelni (UMCS, Polska), wiodącego przedsiębiorstwa organizującego zawodowe praktyki zagraniczne dla studentów kierunku hotelarstwo oraz turystyka (The Tree Travel, Polska), grupy hotelowej oferującej kształcenie dla studentów w miejscu pracy (Hotel Eleon 5*, Grecja), oraz Instytutu badań turystycznych (ITRC, Islandia). Wśród cichych partnerów projektu wymienić należy sieci hotelowe w Grecji iw Polsce, touroperatorów, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych oraz wybrane parki krajobrazowe.