Koordynator projektu:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został założony w 1944 roku, oferując studia na Wydziałach: Lekarskim, Rolniczym, Weterynaryjnym i Przyrodniczym. Jest największą uczelnią publiczną we wschodniej Polsce. Obecnie posiada wszechstronną ofertę edukacyjną, proponując co roku nowe kierunki studiów oraz unikalne specjalizacje. Kształcenie jest prowadzone na 11 Wydziałach, między innymi na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej. Wydział ten został utworzony w 2011 roku, w wyniku podziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na dwie oddzielne jednostki. Wydział oferuje studia na kierunkach: Geografia, Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna, Turystyka i rekreacja. Projekt partnerski, którego koordynatorem jest Uniwersytet, dotyczy kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja, szczególnie dla nowo otwartych specjalizacji: Hotelarstwo, Organizacja i obsługa ruchu turystycznego oraz Geoturystyka.


Więcej informacji na stronie: www.umcs.plPartnerzy:


The Tree Travel Sp. z o.o., Sp. k jest liderem wśród firm pośredniczących w organizacji praktyk zawodowych dla studentów polskich uczelni, którzy kształcą się w zakresie turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Studenci odbywają swoje praktyki w wybranych krajach europejskich. W ramach programu “Olymp” od 2006 roku wyjechało około 4000 studentów z ponad 30 szkół. The Tree Travel współpracuje z kilkudziesięcioma hotelami w Grecji, Hiszpanii i na Cyprze, a także z licznymi touroperatorami. Dzięki czemu umożliwia odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych studentom kierunków turystycznych i hotelarskich. Największa liczba studentów wyjeżdża na praktyki zawodowe do Grecji. Firma świadczy również dodatkowe szkolenia dla praktykantów i stażystów, zapewniając, w miarę możliwości, nabycie niezbędnych do pracy w tym sektorze umiejętności, których nie są w stanie dostarczyć zajęcia na uczelni. W ciągu 8 lat działalności na rynku, firma The Tree Travel osiągnęła wysoką renomę jako partner uczelni wyższych prowadzących edukację w zakresie turystyki i rekreacji w Polsce.


Więcej informacji na stronie: www.thetree.pl i www.praktyki-studenckie.plHotel Eleon Grand Resort & Spa (KAPA SA) został otwarty w 2010 roku. W związku z tym, że obiekt funkcjonuje od stosunkowo krótkiego czasu, nadal buduje swoją pozycję na rynku turystycznym. Aby wzmocnić tę pozycję, hotel kładzie szczególny nacisk na stadardy obslugi oraz kompetencje pracowników w zakresie obsługi klienta, biorąc pod uwagę różne typy turystów (w tym osoby niepełnosprawne). Dla managera hotelu Eleon istotną sprawą są wysokie kompetencje zawodowe pracowników. Od samego początku swojej działalności hotel zaczął wspierać studentów turystyki i rekreacji z Polski, którzy ubiegali się o możliwość odbywania praktyki. Hotel współpracuje również z polskimi uczelniami wyższymi, które prowadzą edukację w tym zakresie. Za wstępną weryfikację kompetencji praktykantów jest odpowiedzialny polski partner – biuro The Tree Travel, które również uczestniczy w niniejszym projekcie. Rzeczywistość pokazuje, że w trakcie wykonywania obowiązków przez praktykantów wykrywane są luki kompetencyjne, które uniemozliwiają właściwą realizację powierzonych zadań w miejscu pracy. Wymaga to bardzo dużego wysiłku, zaangażowania i czasu od opiekunów praktyk. Odpowiednie wcześniejsze szkolenie w jednostkach kształcenia zawodowego (poza miejscem pracy) zwiększą liczbę wykwalifikowanych pracowników. Hotel Eleon z chęcią wziął udział w projekcie, którego celem jest polepszenie kwalifikacji zawodowych potencjalnych pracowników, w szczególności w segmencie turystyki osob niepelnosprawnych oraz częściowo w zakresie turystyki na obszarach odmiennych kulturowo (w odniesieniu do charakteru działalności hotelu).


Więcej informacji na stronie: www.eleon-grand-resort.gr

Islandzkie Centrum Badania Turystyki jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie badań w zakresie turystyki na Islandii. Centrum ściśle współpracuje z Uniwersytetem Islandzkim, Uniwersytetem Akureyri, Uniwersytetem Hollar, Islandzką Izbą Turystyczną oraz Islandzkim Stowarzyszeniem Biznesu Turystycznego otrzymując finansowanie z wymienionych instytucji oraz z budżetu państwa. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń w zakresie badań oraz edukacji turystycznej. Współpraca instytucji badawczej, z wyższymi uczelniami oraz z sektorem biznesowym prowadzi do podniesienia kompetencji wszystkich partnerów. Do głównych zadań Islandzkiego Centrum Badania Turystyki należy współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi, publikowanie prac naukowych i materiałów promocyjnych, organizowanie konsultacji, seminariów i wykładów w zakresie turystyki.


Więcej informacji na stronie: www.rmf.is