Projekt "Wyzwania w edukacji hotelarstwa i turystyki" był realizowany w ramach unijnego programu Uczenie się przez całe życie. W projekcie wzięli udział: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, będący koordynatorem oraz partnerzy z Polski, Grecji i Islandii (The Tree Travel Sp. z o.o. Sp.k., KAPA SA, Islandzkie Centrum Badania Turystyki).Celem projektu było zdobycie wiedzy w zakresie aktualnych potrzeb europejskiego rynku pracy tak, aby możliwe było podniesienie kompetencji zawodowych absolwentów w skali europejskiej. Najważniejszą kwestią podczas realizacji projektu było opracowanie odpowiednich treści i form nauczania, dostosowanych do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku pracy, zarówno w Europie jak i na świecie.Wspólnie zostały opracowane nowe standardy nauczania, treści wykładów, ćwiczeń a także zasady kształcenia praktycznego w miejscu pracy. Wszystko po to, aby zapewnić przyszłym absolwentom lepszą pozycję na rynku pracy. Potwierdzeniem przyswojenia wiedzy są certyfikaty, które będą gwarantować potencjalnym pracodawcom, że wiedza teoretyczna i praktyczna jest odpowiednia do podjęcia wyzwań i odnalezienia się w nowym miejscu pracy.