Najważniejszym celem szczegółowym projektu było opracowanie treści i formy nauczania, dostosowanych do potrzeb ciągle zmieniającego się rynku pracy w Europie i na świecie, w trzech segmentach uznanych za kluczowe:


Turystyka w obszarach przyrodniczo cennych


 • Geomorfologiczne uwarunkowania turystyki
 • Geomorfologiczne uwarunkowania turystyki w obszarach górskich
 • Ocena potencjału turystycznego - praktyki
 • Ocena potencjału turystycznego - wykład
 • Ocena potencjału turystycznego - ćwiczenia


 • Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo


 • Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo - praktyki
 • Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo - wykład
 • Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo - kowersatorium


 • Hotelarstwo


 • Hotelarstwo - praktyki
 • Rynek usług hotelarskich
 • Marketing w hotelarstwie
 • Hotelarstwo i gastronomia


 • Przyswojenie wiedzy potwierdzają certyfikaty, opracowane dla trzech segmentów:

 • część A – kształcenie na uczelni – potwierdzająca zdobycie wiedzy teoretycznej
 • oraz
 • część B- przyswojenie wiedzy w miejscu pracy.

 • Certyfikaty mają dać gwarancję potencjalnym pracodawcom, że wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta przez ich posiadaczy (absolwentów kierunku Turystyka i rekreacja) jest wystarczająca do podjęcia wyzwań w nowym miejscu pracy.


 • Wzory certyfikatów